Posts Tagged “30 استیکر”

کمتر از 30 ثانبه در تلگرام استیکر بسازید/آموزش

By |

کمتر از 30 ثانبه در تلگرام استیکر بسازید/آموزشبه گزارش بلاغ ، تلگرام قابلیتی برای کابران ارائه داده که می توانند عکس های دلخواه خود را تبدیل به استیکر کنند. ساخت استیکر از عکس های خودتان یا دوستانتان خیلی جالب به نظر می آید اگر برای دوستانتان بفرستید، متعجب می شوند و از شما می پرسند…

Read more »