Posts Tagged “20 کودکان”

20 روز مونده تا بی خانه شدن کودکان اوتیسمی

By |

20 روز مونده تا بی خانه شدن کودکان اوتیسمیفرهیختگان «فقط 20روز مونده… 20روز مونده تا بى خونه شدن کودکان اوتیسم». این ابتدای متنی است که انجمن اوتیسم با قرار دادن آن روی اینستاگرام و کانال تلگرام خود از مردم خواست به کودکان اوتیسمی کمک کنند و هر روزی که می گذرد یک عدد از 20…

Read more »