Posts Tagged “15 ترفند”

ریپورتم 15 تا استیکر بفرست + ترفند

By |

ریپورتم 15 تا استیکر بفرست + ترفنداگر در تلگرام خود نمی توانید به کسی پیام بفرستید و در کنار متن پیام شما علامت تعجب قرمز ایجاد می شود، یعنی شما بعنوان اسپم یا مزاحم شناخته شده اید. ریپورتم 15 تا استیکر بفرست + ترفند اگر در تلگرام خود نمی توانید به کسی پیام بفرستید و…

Read more »