Posts Tagged “نیرو در”

استخدام نیرو جهت طراحی مسلط به برنامه کرل در قزوین

By |

استخدام نیرو جهت طراحی مسلط به برنامه کرل در قزوینبه یک همکار خانم جهت طراحی مسلط به برنامه کرل در قزوین نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: 02832237077 برای عضویت در کانال اخبار استخدام قزوین در تلگرام کلیک کنید استخدام نیرو جهت طراحی مسلط به برنامه کرل در…

Read more »

استخدام نیرو دارای تجربه کافی جهت بازاریابی در بیرجند

By |

استخدام نیرو دارای تجربه کافی جهت بازاریابی در بیرجندبه نیروی توانمند در فن بیان و دارای تجربه کافی جهت بازاریابی در بیرجند نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: 09035784621 برای عضویت در کانال اخبار استخدام خراسان جنوبی در تلگرام کلیک کنید استخدام نیرو دارای تجربه کافی جهت بازاریابی…

Read more »

استخدام نیرو مسلط به آفیس جهت امور حسابداری در همدان

By |

استخدام نیرو مسلط به آفیس جهت امور حسابداری در همدانبه یک خانم مسلط به برنامه آفیس جهت امور حسابداری در همدان نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: 09182041222 برای عضویت در کانال اخبار استخدام همدان در تلگرام کلیک کنید استخدام نیرو مسلط به آفیس جهت امور حسابداری در…

Read more »

استخدام نیرو جهت کار در تولیدی صندل و خیاط رویه دوز در قم

By |

استخدام نیرو جهت کار در تولیدی صندل و خیاط رویه دوز در قمبه تعدادی همکار خانم جهت کار در تولیدی صندل و خیاط رویه دوز در قم نیازمندیم. داوطلبان واجد شرایط میتوانند با شماره تلفن زیر تماس برقرار کنند. tel: 02538745344 برای عضویت در کانال اخبار استخدام قم در تلگرام کلیک کنید استخدام نیرو جهت…

Read more »