Posts Tagged “مزاحم، ریختند”

استیکرسازهای مزاحم، یک روستا را به هم ریختند

By |

استیکرسازهای مزاحم، یک روستا را به هم ریختندهمه چیز از چند وقت پیش شروع شد. محسن پسر ١٩ ساله ای که اهل یکی از روستاهای شهرستان شاهرود بود، وقتی که در تلگرام با دوستانش چت می کرد، ناگهان در یکی از گروه های تلگرامی عکس خودش را دید. استیکرسازهای مزاحم، یک روستا را به هم…

Read more »