Posts Tagged “ریزی برای”

برنامه ریزی ماسه ای برای سیمان

By |

برنامه ریزی ماسه ای برای سیمانرییس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد شدید از وضعیت برنامه ریزی برای صنعت سیمان کشور در سالهای گذشته از آن به عنوان «برنامه ریزی ماسه ای» یاد کرده و لزوم اتخاذ یک استراتژی مدون برای آن را خواستار شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به…

Read more »