Posts Tagged “دادستانی: شود”

دادستانی: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود

By |

دادستانی: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شودروز نو : معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی در واکنش به برخی خبرهای منتشر شده مبنی بر احتمال رفع فیلتر توئیتر به دنبال طرح جایگزینی با پیام رسان تلگرام گفت: توئیتر به هیچ وجه رفع فیلتر نمی شود. به گزارش روز نو، عبدالصمد…

Read more »