7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی

7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی
روزنامه هفت صبح – مصطفی مسجدی آرانی: رمضان ماه رونق هیات های مذهبی است. برخی از هیات ها هستند که هر شب در این ماه برنامه مناجات خوانی و شب زنده داری دارند و برخی دیگر هم در شب های خاص این ماه مثل شب نیمه رمضان یا شب های قدر مراسم می گیرند. هر چه که باشد یکی از مهم ترین پایه های هر هیات، واعظ و سخنران آن است.
در هفته های اخیر چند واعظ مشهور، خبرساز شده اند. حجت الاسلام ماندگاری با کلیپی که در تلگرام دست به دست می شود و حجج اسلام شهاب مرادی و سید حسن آقامیری با مصاحبه های داغی که با یک هفته نامه چاپ …

7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی

روزنامه هفت صبح – مصطفی مسجدی آرانی: رمضان ماه رونق هیات های مذهبی است. برخی از هیات ها هستند که هر شب در این ماه برنامه مناجات خوانی و شب زنده داری دارند و برخی دیگر هم در شب های خاص این ماه مثل شب نیمه رمضان یا شب های قدر مراسم می گیرند. هر چه که باشد یکی از مهم ترین پایه های هر هیات، واعظ و سخنران آن است.
در هفته های اخیر چند واعظ مشهور، خبرساز شده اند. حجت الاسلام ماندگاری با کلیپی که در تلگرام دست به دست می شود و حجج اسلام شهاب مرادی و سید حسن آقامیری با مصاحبه های داغی که با یک هفته نامه چاپ …
7 واعظ جنجالی و خبرساز مراسم مذهبی

عکس