6 ماه بازیگری در فیلم جنجالی، ترفندی جدید از زبان پلیس فتا

6 ماه بازیگری در فیلم جنجالی، ترفندی جدید از زبان پلیس فتا
تراز: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در خصوص شگرد جدید کلاهبرداری سایبری به بهانه تست بازیگری در شبکه اجتماعی تلگرام هشدار داد.

6 ماه بازیگری در فیلم جنجالی، ترفندی جدید از زبان پلیس فتا

تراز: رئیس پلیس فتا خراسان رضوی در خصوص شگرد جدید کلاهبرداری سایبری به بهانه تست بازیگری در شبکه اجتماعی تلگرام هشدار داد.
6 ماه بازیگری در فیلم جنجالی، ترفندی جدید از زبان پلیس فتا

روزنامه ایران