20 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیرمجاز است

20 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیرمجاز است
تهران – ایرنا – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز(شنبه) در یادداشتی با عنوان «زیر پوست پول» در صفحه اجتماعی خود در تلگرام نوشت: بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیر مجاز قرار دارد.

20 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیرمجاز است

تهران – ایرنا – رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران امروز(شنبه) در یادداشتی با عنوان «زیر پوست پول» در صفحه اجتماعی خود در تلگرام نوشت: بیش از 20 درصد کل نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیر مجاز قرار دارد.
20 درصد نقدینگی کشور در اختیار موسسه های غیرمجاز است

آپدیت آفلاین نود 32

پرس نیوز