هک “تلگرام ” دختری برای رسیدن به اهداف شوم

هک “تلگرام ” دختری برای رسیدن به اهداف شوم
فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط ماموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ، سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که ، پیامی از طرف شخصی ناشناس با مظمون ” به منظور به روزرسانی برنامه تلگرام خود کد 5 رقمی که برای شما ارسال می گردد را ارسال نمائید” اقدام به ارسال کد 5 رقمی برای فرستنده این پیام کرد .وی افزود ، بعد از ارسال این کد …

هک “تلگرام ” دختری برای رسیدن به اهداف شوم

فردی ناشناس که در شبکه اجتماعی تلگرام، اقدام به هک حساب کاربری و ارسال پیام از جانب افراد می کرد توسط ماموران پلیس فتا مازندران دستگیر شد.به گزارش باشگاه خبرنگاران ، سرهنگ حسن محمدنژاد رئیس پلیس فتا استان مازندران در تشریح این خبرگفت : در پی مراجعه احدی از شهروندان به پلیس فتا مبنی بر این که ، پیامی از طرف شخصی ناشناس با مظمون ” به منظور به روزرسانی برنامه تلگرام خود کد 5 رقمی که برای شما ارسال می گردد را ارسال نمائید” اقدام به ارسال کد 5 رقمی برای فرستنده این پیام کرد .وی افزود ، بعد از ارسال این کد …
هک “تلگرام ” دختری برای رسیدن به اهداف شوم

فروش بک لینک

خبرگزاری اصفحان