گفتگوی تصویری با قاتل تلگرامی / یک پیام جان زن را گرفت + فیلم و عکس (مستندهای ویژه)

گفتگوی تصویری با قاتل تلگرامی / یک پیام جان زن را گرفت + فیلم و عکس (مستندهای ویژه)
رکنا: تنها یک پیام تلگرامی کافی بود تا مردی در اوج خشم همسرش را به قتل برساند و حالا مدام فریاد بزند اشتباه کرده است و پشیمان بوده و عذاب وجدان دارد.
اواخر سال گذشته بود که پلیس در تماس پسری جوان شنید که مادرش به قتل رسیده و پدرش فراری شده است.هیچ ردپایی از این مرد نبود تا اینکه با پای خود نزد پلیس رفت و تسلیم شد.
این مرد همسرکش می گوید تنها بخاطر تلگرام با همسرش اختلاف داشته و ناخواسته او را کشته است.
گفت و گو با قاتل
هراسان است و مدام می گوید همسرش دیگر زنده نمی شود :
اسمت چیه ؟
سیامک
چند سال …

گفتگوی تصویری با قاتل تلگرامی / یک پیام جان زن را گرفت + فیلم و عکس (مستندهای ویژه)

رکنا: تنها یک پیام تلگرامی کافی بود تا مردی در اوج خشم همسرش را به قتل برساند و حالا مدام فریاد بزند اشتباه کرده است و پشیمان بوده و عذاب وجدان دارد.
اواخر سال گذشته بود که پلیس در تماس پسری جوان شنید که مادرش به قتل رسیده و پدرش فراری شده است.هیچ ردپایی از این مرد نبود تا اینکه با پای خود نزد پلیس رفت و تسلیم شد.
این مرد همسرکش می گوید تنها بخاطر تلگرام با همسرش اختلاف داشته و ناخواسته او را کشته است.
گفت و گو با قاتل
هراسان است و مدام می گوید همسرش دیگر زنده نمی شود :
اسمت چیه ؟
سیامک
چند سال …
گفتگوی تصویری با قاتل تلگرامی / یک پیام جان زن را گرفت + فیلم و عکس (مستندهای ویژه)

آپدیت نود 32 جدیدترین

دانلود سریال و آهنگ