کنایه توکلی به گشت نامحسوس

کنایه توکلی به گشت نامحسوس
خبرگزاری ایسنا: یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی نسبت به گشت های نامحسوس اجتماعی واکنش نشان داد.
احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله…
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.

کنایه توکلی به گشت نامحسوس

خبرگزاری ایسنا: یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی با انتشار مطلبی نسبت به گشت های نامحسوس اجتماعی واکنش نشان داد.
احمد توکلی در مطلب کوتاهی که در کانال تلگرام خود منتشر کرد، نوشت:
بسم الله…
اگر گشت نامحسوس مبارزه با فساد اقتصادی را جدی گرفته بودیم امروز گشت های نامحسوس اجتماعی رونق کمتری داشت.
کنایه توکلی به گشت نامحسوس

یوزرنیم و پسورد نود 32 ورژن 3

تکنولوژی جدید