کلاهی وکشمیری عوامل انفجار حزب جمهوری و نخست وزیری کجا هستند؟

کلاهی وکشمیری عوامل انفجار حزب جمهوری و نخست وزیری کجا هستند؟
کلاهی وکشمیری کجا هستند؟
به گزارش هشدارنیوز به نقل از کانال تلگرام حسین قاسمی چهره فعال رسانه ای فرهنگی ؛ 35 سال از شهادت شهید بهشتی و یارانش درحزب جمهوری اسلامی در۷تیرو انفجار نخست وزیری که منجربه شهادت شهیدان رجایی وباهنردر۸شهریورگردید و ترور شهید قدوسی در۱۴شهریور می گذرد،دراین مدت اخبار وروایت های متعددی ازمکان زندگی و استقرار نفوذی های عامل این انفجارگفته شده است.بالاخره اینها کجا هستند؟درچه شرایطی نگه داری شده اند که از انتقام نیروهای انقلاب درامان مانده اند؟
۱-علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات …

کلاهی وکشمیری عوامل انفجار حزب جمهوری و نخست وزیری کجا هستند؟

کلاهی وکشمیری کجا هستند؟
به گزارش هشدارنیوز به نقل از کانال تلگرام حسین قاسمی چهره فعال رسانه ای فرهنگی ؛ 35 سال از شهادت شهید بهشتی و یارانش درحزب جمهوری اسلامی در۷تیرو انفجار نخست وزیری که منجربه شهادت شهیدان رجایی وباهنردر۸شهریورگردید و ترور شهید قدوسی در۱۴شهریور می گذرد،دراین مدت اخبار وروایت های متعددی ازمکان زندگی و استقرار نفوذی های عامل این انفجارگفته شده است.بالاخره اینها کجا هستند؟درچه شرایطی نگه داری شده اند که از انتقام نیروهای انقلاب درامان مانده اند؟
۱-علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات …
کلاهی وکشمیری عوامل انفجار حزب جمهوری و نخست وزیری کجا هستند؟

بازی