کانال تلگرام نمایشگاه بین المللی قرآن راه اندازی شد

کانال تلگرام نمایشگاه بین المللی قرآن راه اندازی شد
گروه فعالیت های قرآنی: کانال تلگرام نمایشگاه بین المللی قرآن به منظور استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی در راستای اطلاع رسانی این رویداد مهم قرآنی، راه اندازی شد.

کانال تلگرام نمایشگاه بین المللی قرآن راه اندازی شد

گروه فعالیت های قرآنی: کانال تلگرام نمایشگاه بین المللی قرآن به منظور استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی در راستای اطلاع رسانی این رویداد مهم قرآنی، راه اندازی شد.
کانال تلگرام نمایشگاه بین المللی قرآن راه اندازی شد

موزیک سرا