کانال تلگرامی برنامه «رصد» راه اندازی شد

کانال تلگرامی برنامه «رصد» راه اندازی شد
به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به منظور ایجاد فضای موثر ارتباطی و به لحظه میان برنامه سازان در برنامه تلویزیونی «رصد» شبکه قرآن و مخاطبان برنامه، کانال «رصد» در شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی شد.
برنامه رصد که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل فعالیت های قرآنی کشور و جهان از ابتدای ماه مهر سال جاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفته است، طی روزهای زوج هر هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) از ساعت 19 به مدت تقریباً 45 دقیقه به صورت زنده خدمتگزار جامعه دینی و قرآنی می باشد.
تعاملی کردن رصد و …

کانال تلگرامی برنامه «رصد» راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) به منظور ایجاد فضای موثر ارتباطی و به لحظه میان برنامه سازان در برنامه تلویزیونی «رصد» شبکه قرآن و مخاطبان برنامه، کانال «رصد» در شبکه اجتماعی تلگرام راه اندازی شد.
برنامه رصد که در حوزه اطلاع رسانی و تحلیل فعالیت های قرآنی کشور و جهان از ابتدای ماه مهر سال جاری به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفته است، طی روزهای زوج هر هفته (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) از ساعت 19 به مدت تقریباً 45 دقیقه به صورت زنده خدمتگزار جامعه دینی و قرآنی می باشد.
تعاملی کردن رصد و …
کانال تلگرامی برنامه «رصد» راه اندازی شد