چه شد که فیس بوک و تلگرام جانشین شبکه های داخلی شدند؟

چه شد که فیس بوک و تلگرام جانشین شبکه های داخلی شدند؟
دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از پرخاشگری هایی که گاه به دلیل عقب ماندگی ها صورت می گیرد، گفت: در دنیای شبکه ها متاسفانه گاه آدرس غلط داده می شود و عده ای انتظار دارند مراکز اصلی و نهادی کشور برای شبکه ملی اطلاعات به جان یکدیگر بیفتند.

چه شد که فیس بوک و تلگرام جانشین شبکه های داخلی شدند؟

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از پرخاشگری هایی که گاه به دلیل عقب ماندگی ها صورت می گیرد، گفت: در دنیای شبکه ها متاسفانه گاه آدرس غلط داده می شود و عده ای انتظار دارند مراکز اصلی و نهادی کشور برای شبکه ملی اطلاعات به جان یکدیگر بیفتند.
چه شد که فیس بوک و تلگرام جانشین شبکه های داخلی شدند؟

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان