پای ساحران هم به تلگرام باز شد +تصاویر

پای ساحران هم به تلگرام باز شد +تصاویر
استمهال عجیب یک ساله به پیام رسان های خارجی برای آوردن پایگاه های ذخیره سازی اطلاعاتشان به کشور هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند. در تازه ترین مورد شیادان با عنوان “گره گشایی از مشکلات مردم با استفاده از سحر و جادو” آمده اند تا از فضای تلگرام برای کلاه برداری سوءاستفاده کنند.

پای ساحران هم به تلگرام باز شد +تصاویر

استمهال عجیب یک ساله به پیام رسان های خارجی برای آوردن پایگاه های ذخیره سازی اطلاعاتشان به کشور هر روز ابعاد جدیدی پیدا می کند. در تازه ترین مورد شیادان با عنوان “گره گشایی از مشکلات مردم با استفاده از سحر و جادو” آمده اند تا از فضای تلگرام برای کلاه برداری سوءاستفاده کنند.
پای ساحران هم به تلگرام باز شد +تصاویر

فانتزی