واکنش رسمی به فیلتر شدن کلش آو کلنز!

واکنش رسمی به فیلتر شدن کلش آو کلنز!
واکنش رسمی به فیلتر شدن «کلش آو کلنز»: مشکل از اینترنت است

فیلتر شدن کلش آو کلنز
خبر فیلتر شدن بازی « کلش آو کلنز » با واکنش کانال رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تلگرام مواجه شد.
 پس از انتشار گسترده خبر فیلتر شدن بازی «کلش آو کلنز» در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، کانال رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تلگرام به نقل از مدیرعامل بنیاد به این خبر واکنش نشان داد.
در متن کوتاه درج شده در این کانال رسمی آمده است: «مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در رابطه با فیلتر شدن کلش آو کلنز، این …

واکنش رسمی به فیلتر شدن کلش آو کلنز!

واکنش رسمی به فیلتر شدن «کلش آو کلنز»: مشکل از اینترنت است

فیلتر شدن کلش آو کلنز
خبر فیلتر شدن بازی « کلش آو کلنز » با واکنش کانال رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تلگرام مواجه شد.
 پس از انتشار گسترده خبر فیلتر شدن بازی «کلش آو کلنز» در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی، کانال رسمی بنیاد ملی بازی های رایانه ای در تلگرام به نقل از مدیرعامل بنیاد به این خبر واکنش نشان داد.
در متن کوتاه درج شده در این کانال رسمی آمده است: «مدیرعامل بنیاد ملی بازی های رایانه ای در رابطه با فیلتر شدن کلش آو کلنز، این …
واکنش رسمی به فیلتر شدن کلش آو کلنز!