واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی شناخته شد

واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی شناخته شد
یار همیشگی ما وقتی که وایبر قطع بود و سرورهای تلگرام هم دچار اختلال می شدند، واتس اپ بود؛ واتس اپی که قدمتی دیرینه تر از تلگرام دارد و اتفاقاً الگوی طراحان روسی تلگرام هم بوده.

واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی شناخته شد

یار همیشگی ما وقتی که وایبر قطع بود و سرورهای تلگرام هم دچار اختلال می شدند، واتس اپ بود؛ واتس اپی که قدمتی دیرینه تر از تلگرام دارد و اتفاقاً الگوی طراحان روسی تلگرام هم بوده.
واتس اپ، محبوبترین پیام رسان اندرویدی شناخته شد

سپهر نیوز