همسرکشی به خاطر عضویت در تلگرام

همسرکشی به خاطر عضویت در تلگرام
اعتماد| مرد میانسال پس از کشتن همسرش با پای خود به کلانتری 130 نازی آباد رفت و خودش را معرفی کرد. این حادثه در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد. زمانی که ماموران کلانتری 130 نازی آباد در جریان وقوع یک فقره درگیری در منزلی واقع در خیابان مدائن قرار گرفتند، ماموران با حضور در محل مطلع می شوند که زنی 47 ساله در اثر ضربه چاقو به حالت کما رفته است. به این ترتیب با انتقال سریع جسد به بیمارستان هفت تیر مشخص شد که زن میانسال جان خود را از دست داده است. زنی که به قتل رسیده بود نیلوفر نام داشت. ماموران آگاهی …

همسرکشی به خاطر عضویت در تلگرام

اعتماد| مرد میانسال پس از کشتن همسرش با پای خود به کلانتری 130 نازی آباد رفت و خودش را معرفی کرد. این حادثه در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه اتفاق افتاد. زمانی که ماموران کلانتری 130 نازی آباد در جریان وقوع یک فقره درگیری در منزلی واقع در خیابان مدائن قرار گرفتند، ماموران با حضور در محل مطلع می شوند که زنی 47 ساله در اثر ضربه چاقو به حالت کما رفته است. به این ترتیب با انتقال سریع جسد به بیمارستان هفت تیر مشخص شد که زن میانسال جان خود را از دست داده است. زنی که به قتل رسیده بود نیلوفر نام داشت. ماموران آگاهی …
همسرکشی به خاطر عضویت در تلگرام

bluray movie download