هزینه کردن از جایگاه رهبری به چه قیمت ؟! + عکس

هزینه کردن از جایگاه رهبری به چه قیمت ؟! + عکس
دکتر سوسن صفاوردی عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی، فعال سیاسی ،فرهنگی اجتماعی،دبیر کل کانون مهرورزان صلح و عدالت اجتماعی،سفیر صلح هلال احمر و معاون اسبق بین الملل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به ابطال رأی نماینده اصفهان،خانم خالقی مطلب زیر را در کانال تلگرام خود نوشت:
هزینه کردن از جایگاه رهبری به چه قیمت ؟!
اظهار نظر یکی از نمایندگان تهران در رابطه با ورود رهبری به ماجرای ابطال رأی نماینده اصفهان،خانم خالقی جای بسی شگفتی است!
ظاهرا هزینه کردن از جایگاه …

هزینه کردن از جایگاه رهبری به چه قیمت ؟! + عکس

دکتر سوسن صفاوردی عضو هیئت علمی دانشکده علوم سیاسی، فعال سیاسی ،فرهنگی اجتماعی،دبیر کل کانون مهرورزان صلح و عدالت اجتماعی،سفیر صلح هلال احمر و معاون اسبق بین الملل مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در واکنش به ابطال رأی نماینده اصفهان،خانم خالقی مطلب زیر را در کانال تلگرام خود نوشت:
هزینه کردن از جایگاه رهبری به چه قیمت ؟!
اظهار نظر یکی از نمایندگان تهران در رابطه با ورود رهبری به ماجرای ابطال رأی نماینده اصفهان،خانم خالقی جای بسی شگفتی است!
ظاهرا هزینه کردن از جایگاه …
هزینه کردن از جایگاه رهبری به چه قیمت ؟! + عکس

خرید بک لینک

خرم خبر