نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ به یک درصد هم نمی رسد

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ به یک درصد هم نمی رسد
به گزارش پایگاه خبری« عصراعتبار » به نقل از نسیم آنلاین براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت ( به قیمت بازار) در سال کل 1394 ، 0.9 درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی 4.5، گروه صنعت منفی 2.2 و فعالیت های گروه خدمات 2.0 درصد رشد داشته است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا ر ا کلیک کنید.

نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ به یک درصد هم نمی رسد

به گزارش پایگاه خبری« عصراعتبار » به نقل از نسیم آنلاین براساس نتایج حساب های ملی فصلی مرکز آمار ایران، نرخ رشد محصول ناخالص داخلی بدون نفت ( به قیمت بازار) در سال کل 1394 ، 0.9 درصد بوده است. نتایج مذکور حاکی است رشته فعالیت های گروه کشاورزی 4.5، گروه صنعت منفی 2.2 و فعالیت های گروه خدمات 2.0 درصد رشد داشته است.

جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصراعتبار ( http://telegram.me/asretebar ) بپیوندید. برای دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام اینجا ر ا کلیک کنید.
نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ به یک درصد هم نمی رسد

بک لینک رنک 7