مسئول قتل ستایش مشخص شد

مسئول قتل ستایش مشخص شد
دو روز پس از انتشار گسترده خبر تجاوز و قتل دردناک یک دختر شش ساله افغان به نام «ستایش» توسط پسری حدوداً 17 ساله، حالا یک سایت نزدیک به مخالفان جدی دولت یازدهم و از حامیان مشهور محمود احمدی نژاد، خون این دختربچه را گردن دولت و بویژه وزیر ارتباطات انداخته است!
صدای ایران – با لحن و ادبیات مخصوص خود، نوشته است که «آقایان وزارت ارتباطات! مسئول مستقیم تراژدی «ستایش» شما هستید. آن روزی که به اسم «اینترنت آزاد» و برای مصارف انتخاباتی چشم بر کانال های مستهجن تلگرام بسته شد، باید منتظر این روزها می …

مسئول قتل ستایش مشخص شد

دو روز پس از انتشار گسترده خبر تجاوز و قتل دردناک یک دختر شش ساله افغان به نام «ستایش» توسط پسری حدوداً 17 ساله، حالا یک سایت نزدیک به مخالفان جدی دولت یازدهم و از حامیان مشهور محمود احمدی نژاد، خون این دختربچه را گردن دولت و بویژه وزیر ارتباطات انداخته است!
صدای ایران – با لحن و ادبیات مخصوص خود، نوشته است که «آقایان وزارت ارتباطات! مسئول مستقیم تراژدی «ستایش» شما هستید. آن روزی که به اسم «اینترنت آزاد» و برای مصارف انتخاباتی چشم بر کانال های مستهجن تلگرام بسته شد، باید منتظر این روزها می …
مسئول قتل ستایش مشخص شد

خرید بک لینک

خبرگزاری اصفحان