مرد،گوشی همسرش را هک کرد و برای او پیامهای تهدیدآمیز فرستاد

مرد،گوشی همسرش را هک کرد و برای او پیامهای تهدیدآمیز فرستاد
این زن که مدتی بود پیام های عجیب و غریب و تهدید آمیز دریافت
می کرد، وقتی مطمئن شد که فرد ناشناسی گوشی او را هک کرده و از این طریق به
تمامی اطلاعات و چت های تلگرامی او دست پیدا کرده است، راهی پلیس فتای
مشهد شد و از مأموران برای شناسایی هکر گوشی اش کمک خواست.
با شکایت این زن تحقیقات پلیس آغاز شد و آنها در بررسی های تخصصی
توانستند هکر گوشی زن جوان را شناسایی کنند. او کسی نبود جز شوهر این زن که
مخفیانه گوشی همسرش را برداشته و توانسته بود با هک کردن تلگرام او، یک
نسخه از آن را روی لپ تاپ خود …

مرد،گوشی همسرش را هک کرد و برای او پیامهای تهدیدآمیز فرستاد

این زن که مدتی بود پیام های عجیب و غریب و تهدید آمیز دریافت
می کرد، وقتی مطمئن شد که فرد ناشناسی گوشی او را هک کرده و از این طریق به
تمامی اطلاعات و چت های تلگرامی او دست پیدا کرده است، راهی پلیس فتای
مشهد شد و از مأموران برای شناسایی هکر گوشی اش کمک خواست.
با شکایت این زن تحقیقات پلیس آغاز شد و آنها در بررسی های تخصصی
توانستند هکر گوشی زن جوان را شناسایی کنند. او کسی نبود جز شوهر این زن که
مخفیانه گوشی همسرش را برداشته و توانسته بود با هک کردن تلگرام او، یک
نسخه از آن را روی لپ تاپ خود …
مرد،گوشی همسرش را هک کرد و برای او پیامهای تهدیدآمیز فرستاد

تلگرام