مدیریت کاربری در اینستاگرام و توئیتر

مدیریت کاربری در اینستاگرام و توئیتر
ماهرخ چنگیز
شاید بعد از تلگرام یکی از شبکه های اجتماعی که کاربران ایرانی به آن علاقه مند هستند، اینستاگرام باشد. حالا اکثر ما در این شبکه به اشتراک گذاری عکس عضو هستیم و عکس های مختلفی را نیز از لحظات مختلف زندگیمان در آن منتشر می کنیم. البته در این بین این شبکه اجتماعی به وسیله ای برای رشد برخی کسب و کارها هم تبدیل شده است. حالا می توانید در این سرویس صفحات مختلفی ببینید که براحتی کسب و کار خود را تبلیغ و برای خود درآمد زایی می کنند. در این شرایط برای برخی کاربران یا صفحات تجاری و تبلیغی تعداد …

مدیریت کاربری در اینستاگرام و توئیتر

ماهرخ چنگیز
شاید بعد از تلگرام یکی از شبکه های اجتماعی که کاربران ایرانی به آن علاقه مند هستند، اینستاگرام باشد. حالا اکثر ما در این شبکه به اشتراک گذاری عکس عضو هستیم و عکس های مختلفی را نیز از لحظات مختلف زندگیمان در آن منتشر می کنیم. البته در این بین این شبکه اجتماعی به وسیله ای برای رشد برخی کسب و کارها هم تبدیل شده است. حالا می توانید در این سرویس صفحات مختلفی ببینید که براحتی کسب و کار خود را تبلیغ و برای خود درآمد زایی می کنند. در این شرایط برای برخی کاربران یا صفحات تجاری و تبلیغی تعداد …
مدیریت کاربری در اینستاگرام و توئیتر

روزنامه قانون