محسن رضایی وعده یارانه 100 هزارتومانی داد

محسن رضایی وعده یارانه 100 هزارتومانی داد
گام نیوز:کانال تلگرام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نوشت: محسن رضایی نه تنها شعاری بودن یارانه صدهزارتومانی را رد کرد، بلکه برای تحقق مفهوم هدفمندسازی یارانه ها، صد هزار تومان را یک امر لازم دانست.

محسن رضایی وعده یارانه 100 هزارتومانی داد

گام نیوز:کانال تلگرام دبیر مجمع تشخیص مصلحت نوشت: محسن رضایی نه تنها شعاری بودن یارانه صدهزارتومانی را رد کرد، بلکه برای تحقق مفهوم هدفمندسازی یارانه ها، صد هزار تومان را یک امر لازم دانست.
محسن رضایی وعده یارانه 100 هزارتومانی داد

آپدیت نود 32 ورژن 9

wolrd press news