محبوییت شبکه های اجتماعی کاهش پیدا کرده است

محبوییت شبکه های اجتماعی کاهش پیدا کرده است
طبق تحقیقات انجام شده در وب سایت تلگراف، کاربران خجالتی اینترنت در حال ترک فیس بوک و اینستاگرام برای اپلیکیشن های خصوصی تری مانند واتس اپ و تلگرام هستند.

محبوییت شبکه های اجتماعی کاهش پیدا کرده است

طبق تحقیقات انجام شده در وب سایت تلگراف، کاربران خجالتی اینترنت در حال ترک فیس بوک و اینستاگرام برای اپلیکیشن های خصوصی تری مانند واتس اپ و تلگرام هستند.
محبوییت شبکه های اجتماعی کاهش پیدا کرده است

فیلم سریال آهنگ