قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد در کانال پپنا در تلگرام + 4 اردیبهشت ماه

قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد در کانال پپنا در تلگرام + 4 اردیبهشت ماه
قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد همزمان در سایت و کانال پپنا در تلگرام منتشر می شود

سایت خبری پپنا ( www.ppna.ir ): قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد همزمان در سایت و کانال پپنا در تلگرام منتشر می شود / قیمت ها در طول روز و در صورت تغییر قیمت ها به روز می شود
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg
قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PET 825
34700

PET 821
35800

PET 785
33200

PET 781
34300

PVC S 65
30600

قیمت پلی پروپیلن (PP)

552R
40500

ZR230
44500

Z 30 S
41100 …

قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد در کانال پپنا در تلگرام + 4 اردیبهشت ماه

قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد همزمان در سایت و کانال پپنا در تلگرام منتشر می شود

سایت خبری پپنا ( www.ppna.ir ): قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد همزمان در سایت و کانال پپنا در تلگرام منتشر می شود / قیمت ها در طول روز و در صورت تغییر قیمت ها به روز می شود
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg
قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PET 825
34700

PET 821
35800

PET 785
33200

PET 781
34300

PVC S 65
30600

قیمت پلی پروپیلن (PP)

552R
40500

ZR230
44500

Z 30 S
41100 …
قیمت مواد پلیمری در بازار آزاد در کانال پپنا در تلگرام + 4 اردیبهشت ماه

car