قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری + 22 اردیبهشت ماه

قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری + 22 اردیبهشت ماه
قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری 

سایت خبری پپنا ( www.ppna.ir ):

قیمت ها روزانه در تلگرام پپنا:
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg
قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PVC S 65
30000

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
32100

PET 781
34800

PET 821
35800

قیمت پلی پروپیلن (PP)

RP340
59500

552R
37200

548R
44000

440L
44300

510L
46700

550J
36000

C 30 S
37300

Z 30 S
36300

قیمت پلی …

قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری + 22 اردیبهشت ماه

قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری 

سایت خبری پپنا ( www.ppna.ir ):

قیمت ها روزانه در تلگرام پپنا:
https://telegram.me/joinchat/BA_VeDud8unJlAX9Sg8UFg
قیمت (PET) – پی وی سی (PVC)

PVC S 65
30000

S 65 اروند
30000

S 65 بندر امام
32100

PET 781
34800

PET 821
35800

قیمت پلی پروپیلن (PP)

RP340
59500

552R
37200

548R
44000

440L
44300

510L
46700

550J
36000

C 30 S
37300

Z 30 S
36300

قیمت پلی …
قیمت روزانه مواد اولیه پلیمری + 22 اردیبهشت ماه

فروش بک لینک

خرم خبر