فروش اجناس قاچاق در تلگرام

فروش اجناس قاچاق در تلگرام
در حالی طرح مبارزه با قاچاق کالا در میان واحدهای صنفی در حال اجرا است که قاچاقچیان وارد شبکه ها و صفحات مجازی شده اند و از این طریق کالاهای خود را می فروشند.

فروش اجناس قاچاق در تلگرام

در حالی طرح مبارزه با قاچاق کالا در میان واحدهای صنفی در حال اجرا است که قاچاقچیان وارد شبکه ها و صفحات مجازی شده اند و از این طریق کالاهای خود را می فروشند.
فروش اجناس قاچاق در تلگرام

کیمیا دانلود