عکس قدیمی و پر خاطره از آژانس دوستی

عکس قدیمی و پر خاطره از آژانس دوستی
پژمان بازغی نوشت:
یک عکس قدیمی وپراز خاطره،حیفم اومد که شما هم نبینید،من که خاطرات زیادی دارم از اون روزها،امیدوارم که شما هم شبهای خوبی با این سریال گذرونده باشید.همه چیز ساده بود،همه به هم احترام میذاشتن،شبکه های اجتماعی هم نبود برای توهین کردن به هم ،تکلیف تلویزیون هم معلوم بود برای ساخت همچین مجموعه هایی که خونواده ها دور هم جمع میشدند نه اینکه تو یک خونه به هم تلگرام بدن وحال همو بپرسن، یاد اون روزها بخیر،یاد داورفر و حسین پناهی هم بخیر که نامشان نیک است و ارزوی سلامتی برای اقای قریبیان که عمرشان …

عکس قدیمی و پر خاطره از آژانس دوستی

پژمان بازغی نوشت:
یک عکس قدیمی وپراز خاطره،حیفم اومد که شما هم نبینید،من که خاطرات زیادی دارم از اون روزها،امیدوارم که شما هم شبهای خوبی با این سریال گذرونده باشید.همه چیز ساده بود،همه به هم احترام میذاشتن،شبکه های اجتماعی هم نبود برای توهین کردن به هم ،تکلیف تلویزیون هم معلوم بود برای ساخت همچین مجموعه هایی که خونواده ها دور هم جمع میشدند نه اینکه تو یک خونه به هم تلگرام بدن وحال همو بپرسن، یاد اون روزها بخیر،یاد داورفر و حسین پناهی هم بخیر که نامشان نیک است و ارزوی سلامتی برای اقای قریبیان که عمرشان …
عکس قدیمی و پر خاطره از آژانس دوستی

فروش بک لینک

استخدام