عکس: فروش پیکان به قیمت 33 هزار تومان

عکس: فروش پیکان به قیمت 33 هزار تومان
اقتصادنیوز: این تصویر مربوط به اواسط دهه 50 شمسی است که توسط کانال هیستوگرافی در تلگرام بازنشر شده است.

عکس: فروش پیکان به قیمت 33 هزار تومان

اقتصادنیوز: این تصویر مربوط به اواسط دهه 50 شمسی است که توسط کانال هیستوگرافی در تلگرام بازنشر شده است.
عکس: فروش پیکان به قیمت 33 هزار تومان

آپدیت نود 32 ورژن 9