علاقه عجیب خبرنگاران ایرانی به تلگرام

علاقه عجیب خبرنگاران ایرانی به تلگرام
نتایج یک تحقیق درباره استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل برای تولید و انتشار خبر در میان خبرنگاران ایرانی نشان می دهد که نرم افزار تلگرام بیشترین محبوبیت را در بین این قشر دارد.
نتایج این پژوهش دانشگاهی که لیلا جودی آن را در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و با راهنمایی علی گرانمایه پور به دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرده است، نشان می دهد که خبرنگاران و سردبیران خبرگزاری های ایرانی تمایل دارند که اخبار را در میان هم صنفان خود نشر دهند.این پژوهش با عنوان «بررسی تطبیقی میزان استفاده سردبیران و خبرنگارا …

علاقه عجیب خبرنگاران ایرانی به تلگرام

نتایج یک تحقیق درباره استفاده از شبکه های اجتماعی موبایل برای تولید و انتشار خبر در میان خبرنگاران ایرانی نشان می دهد که نرم افزار تلگرام بیشترین محبوبیت را در بین این قشر دارد.
نتایج این پژوهش دانشگاهی که لیلا جودی آن را در قالب پایان نامه دوره کارشناسی ارشد و با راهنمایی علی گرانمایه پور به دانشگاه آزاد اسلامی ارائه کرده است، نشان می دهد که خبرنگاران و سردبیران خبرگزاری های ایرانی تمایل دارند که اخبار را در میان هم صنفان خود نشر دهند.این پژوهش با عنوان «بررسی تطبیقی میزان استفاده سردبیران و خبرنگارا …
علاقه عجیب خبرنگاران ایرانی به تلگرام

خرید بک لینک

موسیقی