شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد

شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد
محمود واعظی در حاشیه جشنواره ملی فاوا در نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. 
وی با بیان اینکه موضوع برگزیده شدن اپراتورهای ارتباطی به زودی از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود، ادامه داد: نخواستیم این موضوع را در روز جشنواره ملی فاوا اعلام کنیم و این موضوع را جداگانه بررسی خواهیم کرد. 
توضیحات واعظی در مورد کاهش قیمت اینترنت 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه قیمت اینترنت ۱۵ درصد کاهش یابد، گفت: ما کمیته ای در وزارت ارتباطات تشکیل داده …

شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد

محمود واعظی در حاشیه جشنواره ملی فاوا در نشست خبری به سؤالات خبرنگاران پاسخ داد. 
وی با بیان اینکه موضوع برگزیده شدن اپراتورهای ارتباطی به زودی از سوی سازمان تنظیم مقررات اعلام می شود، ادامه داد: نخواستیم این موضوع را در روز جشنواره ملی فاوا اعلام کنیم و این موضوع را جداگانه بررسی خواهیم کرد. 
توضیحات واعظی در مورد کاهش قیمت اینترنت 
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قرار بود تا پایان اردیبهشت ماه قیمت اینترنت ۱۵ درصد کاهش یابد، گفت: ما کمیته ای در وزارت ارتباطات تشکیل داده …
شبکه های غیراخلاقی تلگرام مسدود شد

فروش بک لینک

استخدام