شایعه پیرامون ظریف از اساس کذب است/ دامن زدن به این موضوع تجاوز از مرزهای ایمان و اخلاق است

شایعه پیرامون ظریف از اساس کذب است/ دامن زدن به این موضوع تجاوز از مرزهای ایمان و اخلاق است
به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، مهدی محمدی کارشناس سیاسی درباره شایعه ای که چند روز پیش در فضای مجازی پیرامون جواد ظریف منتشر شد(اینجا) در کانال تلگرامی اش نوشت: در یکی دو روز گذشته پیامی در محیط تلگرام گردش می کند که مضمون آن معرفی یکی از متهمان پرونده نفوذ رسانه ای […]

شایعه پیرامون ظریف از اساس کذب است/ دامن زدن به این موضوع تجاوز از مرزهای ایمان و اخلاق است

به گزارش خبرنگار گروه فضای مجازی خبرگزاری فارس، مهدی محمدی کارشناس سیاسی درباره شایعه ای که چند روز پیش در فضای مجازی پیرامون جواد ظریف منتشر شد(اینجا) در کانال تلگرامی اش نوشت: در یکی دو روز گذشته پیامی در محیط تلگرام گردش می کند که مضمون آن معرفی یکی از متهمان پرونده نفوذ رسانه ای […]
شایعه پیرامون ظریف از اساس کذب است/ دامن زدن به این موضوع تجاوز از مرزهای ایمان و اخلاق است

بازی