سکوت عضو هیئت مدیره سایپا نسبت به تغییر مدیرعامل

سکوت عضو هیئت مدیره سایپا نسبت به تغییر مدیرعامل
به گزارش خبرنگار  حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان باشگاه سایپا تهران ساعتی پیش با تغییر و تحول ناگهانی مدیرعامل خود مواجه شد. به گونه ای که در کمتر از یک ساعت بیت الله رضایی مدیرعامل خبرساز این باشگاه با حکم مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، از سمت خود کنار گذاشته شد و جای خود را به رضا درویش داد.
البته رضایی ساعتی قبل از این جا به جایی با ارسال نامه استعفای خود مورخ چهارم اردیبهشت 1395 به تلگرام برخی خبرنگاران به گونه ای وانمود کرد که مدیرعامل گروه خودروسازی با …

سکوت عضو هیئت مدیره سایپا نسبت به تغییر مدیرعامل

به گزارش خبرنگار  حوزه فوتبال و فوتسال گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان باشگاه سایپا تهران ساعتی پیش با تغییر و تحول ناگهانی مدیرعامل خود مواجه شد. به گونه ای که در کمتر از یک ساعت بیت الله رضایی مدیرعامل خبرساز این باشگاه با حکم مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا، از سمت خود کنار گذاشته شد و جای خود را به رضا درویش داد.
البته رضایی ساعتی قبل از این جا به جایی با ارسال نامه استعفای خود مورخ چهارم اردیبهشت 1395 به تلگرام برخی خبرنگاران به گونه ای وانمود کرد که مدیرعامل گروه خودروسازی با …
سکوت عضو هیئت مدیره سایپا نسبت به تغییر مدیرعامل

بک لینک رنک 7

فیلم سریال آهنگ