سلفی غم انگیز چند ثانیه قبل از خودکشی + عکس

سلفی غم انگیز چند ثانیه قبل از خودکشی + عکس
مرد جوان قبل از خودکشی از خود و طناب دار عکس سلفی گرفت و برای همسرش فرستاد.
پایگاه خبری ریشه : 
روز های پایانی فروردین امسال مرد چوپانی هنگام چرای گوسفندانش در روستایی اطراف شهرستان سبزوار با جسد حلق آویز شده مرد جوانی از دکل برق روبه رو شد.
همسر مقتول در اظهاراتش به پلیس گفت: با شوهرم چهار سال پیش ازدواج کردم. او مدتی بعد به مصرف شیشه روی آورد و تصمیم به جدایی گرفتم. اما شوهرم حاضر به جدایی نبود و دوباره با هم زندگی کردیم. چند هفته پیش متوجه شدم شوهرم با زنی در تلگرام ارتباط دارد.
زمانی که این …

سلفی غم انگیز چند ثانیه قبل از خودکشی + عکس

مرد جوان قبل از خودکشی از خود و طناب دار عکس سلفی گرفت و برای همسرش فرستاد.
پایگاه خبری ریشه : 
روز های پایانی فروردین امسال مرد چوپانی هنگام چرای گوسفندانش در روستایی اطراف شهرستان سبزوار با جسد حلق آویز شده مرد جوانی از دکل برق روبه رو شد.
همسر مقتول در اظهاراتش به پلیس گفت: با شوهرم چهار سال پیش ازدواج کردم. او مدتی بعد به مصرف شیشه روی آورد و تصمیم به جدایی گرفتم. اما شوهرم حاضر به جدایی نبود و دوباره با هم زندگی کردیم. چند هفته پیش متوجه شدم شوهرم با زنی در تلگرام ارتباط دارد.
زمانی که این …
سلفی غم انگیز چند ثانیه قبل از خودکشی + عکس

بک لینک رنک 5

car