سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام

سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام
چندی است که سامانه جست وجوگر کتابهای فارسی در تلگرام به نشانی « @bookindexbot » راه اندازی شده است.
 به گزارش نکونیوز ، با این موتور جست وجوگر می توان بر اساس عنوان یا ناشر یا مولف یا مترجم یا شا بک، کتاب مورد نظر را جست وجو کرد و داده های کامل آن را در کوتاه ترین زمان به دست آورد.
در این جست وجوگر داده های هزاران کتاب وجود دارد که برای کتاب دوستان، پژوهشگران، مترجمان، دانشجویان و … سودمند خواهد بود. گفتنی است که بهره از این جست وجوگر رایگان بوده و در راستای یکی از کمبودهای مهمی که در حوز …

سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام

چندی است که سامانه جست وجوگر کتابهای فارسی در تلگرام به نشانی « @bookindexbot » راه اندازی شده است.
 به گزارش نکونیوز ، با این موتور جست وجوگر می توان بر اساس عنوان یا ناشر یا مولف یا مترجم یا شا بک، کتاب مورد نظر را جست وجو کرد و داده های کامل آن را در کوتاه ترین زمان به دست آورد.
در این جست وجوگر داده های هزاران کتاب وجود دارد که برای کتاب دوستان، پژوهشگران، مترجمان، دانشجویان و … سودمند خواهد بود. گفتنی است که بهره از این جست وجوگر رایگان بوده و در راستای یکی از کمبودهای مهمی که در حوز …
سامانه جست وجوی کتاب در تلگرام

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی