راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه

راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه
کانال رسمی تلگرام و صفحه اینستاگرام بانک سرمایه، با هدف حضور هرچه بیشتر در شبکه­ های اجتماعی و اطلاع رسانی مستقیم و سریع به مشتریان و مخاطبان راه ­اندازی شد.

راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه

کانال رسمی تلگرام و صفحه اینستاگرام بانک سرمایه، با هدف حضور هرچه بیشتر در شبکه­ های اجتماعی و اطلاع رسانی مستقیم و سریع به مشتریان و مخاطبان راه ­اندازی شد.
راه اندازی صفحه های تلگرام و اینستاگرام بانک سرمایه

آهنگ جدید