دفاع مقام عالی رتبه از حقوق ۳۵میلیونی خود

دفاع مقام عالی رتبه از حقوق ۳۵میلیونی خود
روز نو :
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می گیرد منتشر کرد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود نوشت:
این خاطره مزاح و شوخی نیست.به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که “چرا باید 35 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟” گفت: من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می کنم و نه درس می دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم.
گفتم: مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این …

دفاع مقام عالی رتبه از حقوق ۳۵میلیونی خود

روز نو :
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود روایتی از مسئول دولتی که ماهانه ۳۵میلیون تومان حقوق می گیرد منتشر کرد.
احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در کانال تلگرام خود نوشت:
این خاطره مزاح و شوخی نیست.به فلان مسئول عالی رتبه دولتی اعتراض کردم که “چرا باید 35 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کنی؟” گفت: من نه سهام دارم و نه کار اقتصادی می کنم و نه درس می دهم. اگر این حقوق را نگیرم باید این کار را رها کنم.
گفتم: مگر چقدر خرج داری که به کمتر از این …
دفاع مقام عالی رتبه از حقوق ۳۵میلیونی خود

آپدیت آفلاین نود 32 ورژن 5

میهن دانلود