دستگیری مرد رمال در شبکه اجتماعی تلگرام

دستگیری مرد رمال در شبکه اجتماعی تلگرام
شاخص : رییس پلیس فتای استان قزوین از شناسایی و دستگیری مرد رمال و فالگیر متهم به اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.

دستگیری مرد رمال در شبکه اجتماعی تلگرام

شاخص : رییس پلیس فتای استان قزوین از شناسایی و دستگیری مرد رمال و فالگیر متهم به اخاذی در شبکه اجتماعی تلگرام خبر داد.
دستگیری مرد رمال در شبکه اجتماعی تلگرام

باشگاه خبری ورزشی