دستگیری عامل هتک حیثیت در شبکه اجتماعی تلگرام در قزوین

دستگیری عامل هتک حیثیت در شبکه اجتماعی تلگرام در قزوین
قزوین- رئیس پلیس فتا استان قزوین گفت: فردی که با قرار دادن اطلاعات شخصی شهروندی برروی شبکه اجتماعی تلگرام باعث ایجاد مزاحمت وی توسط دیگران شده بود شناسایی و دستگیر شد.

دستگیری عامل هتک حیثیت در شبکه اجتماعی تلگرام در قزوین

قزوین- رئیس پلیس فتا استان قزوین گفت: فردی که با قرار دادن اطلاعات شخصی شهروندی برروی شبکه اجتماعی تلگرام باعث ایجاد مزاحمت وی توسط دیگران شده بود شناسایی و دستگیر شد.
دستگیری عامل هتک حیثیت در شبکه اجتماعی تلگرام در قزوین