دستگیری عامل هتاکی به ائمه اطهار در تلگرام

دستگیری عامل هتاکی به ائمه اطهار در تلگرام
دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از شناسایی و دستگیری عامل هتاکی به ائمه اطهار(ع) و روحانیت در شبکه های اجتماعی که دارای سمت در استان قزوین نیز بوده، خبر داد و گفت: نظارت بر شبکه های اجتماعی جدی و دقیق بوده و با مجرمان برخورد قاطع می شود.

دستگیری عامل هتاکی به ائمه اطهار در تلگرام

دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین از شناسایی و دستگیری عامل هتاکی به ائمه اطهار(ع) و روحانیت در شبکه های اجتماعی که دارای سمت در استان قزوین نیز بوده، خبر داد و گفت: نظارت بر شبکه های اجتماعی جدی و دقیق بوده و با مجرمان برخورد قاطع می شود.
دستگیری عامل هتاکی به ائمه اطهار در تلگرام

کیمیا دانلود