دستگیری عاملان تهدید و ارسال مطالب موهن در تلگرام

دستگیری عاملان تهدید و ارسال مطالب موهن در تلگرام
رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از شناسایی و دستگیری عاملان تهدید به انتشار فیلم خصوصی و ارسال مطالب موهن در تلگرام خبرداد.

دستگیری عاملان تهدید و ارسال مطالب موهن در تلگرام

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان گیلان از شناسایی و دستگیری عاملان تهدید به انتشار فیلم خصوصی و ارسال مطالب موهن در تلگرام خبرداد.
دستگیری عاملان تهدید و ارسال مطالب موهن در تلگرام

هنر