دستگیری دکتر قلابی در همدان

دستگیری دکتر قلابی در همدان
به گزارش ایسنا و به نقل پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا زارعی در تشریح جزئیات این خبر گفت: فرد شاکی در تحقیقات اولیه اظهار کرد با کلاهبردار در تلگرام آشنا شده و پس از چند ماه ارتباط تلفنی و جلب اعتماد وی به همدان مراجعه و با هم ملاقات کرده اند.
وی ادامه داد: مجرم در حین ملاقات تعدادی کپی اسناد به شاکی نشان داده که سربرگ آن نام یک دکتر که مدیرعامل یک شرکت بوده، درج شده و شاکی نیز کارت بانکی خود را که حاوی 86 میلیون تومان بوده برای سرمایه گذاری به وی داده و هیچ مدرکی از او نگرفته بود.
وی با بیان اینکه شاکی …

دستگیری دکتر قلابی در همدان

به گزارش ایسنا و به نقل پایگاه خبری پلیس، سرهنگ رضا زارعی در تشریح جزئیات این خبر گفت: فرد شاکی در تحقیقات اولیه اظهار کرد با کلاهبردار در تلگرام آشنا شده و پس از چند ماه ارتباط تلفنی و جلب اعتماد وی به همدان مراجعه و با هم ملاقات کرده اند.
وی ادامه داد: مجرم در حین ملاقات تعدادی کپی اسناد به شاکی نشان داده که سربرگ آن نام یک دکتر که مدیرعامل یک شرکت بوده، درج شده و شاکی نیز کارت بانکی خود را که حاوی 86 میلیون تومان بوده برای سرمایه گذاری به وی داده و هیچ مدرکی از او نگرفته بود.
وی با بیان اینکه شاکی …
دستگیری دکتر قلابی در همدان

تلگرام