دستور فوری رئیس جمهور برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام!

دستور فوری رئیس جمهور برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام!
به گزارش  خبرگزاری بسیج حسن روحانی رئیس جمهور در توییتی، از اجرای دستورش برای رفع فیلتر یک سامانه جدید تلگرامی خبر داد.بنا بر این گزارش، پس از انتشار توییت انتقادی یکی از کاربران توییتر درباره فیلتر شدن سرویس جدید تلگرام به نام “تلگراف”، رئیس جمهور در توییتی مستقیم خطاب به این کاربر نوشت: “دولت یازدهم مصمم به حفظ شبکه های اجتماعی است. مشکل آدرس مذکور برطرف شد”.

دستور فوری رئیس جمهور برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام!

به گزارش  خبرگزاری بسیج حسن روحانی رئیس جمهور در توییتی، از اجرای دستورش برای رفع فیلتر یک سامانه جدید تلگرامی خبر داد.بنا بر این گزارش، پس از انتشار توییت انتقادی یکی از کاربران توییتر درباره فیلتر شدن سرویس جدید تلگرام به نام “تلگراف”، رئیس جمهور در توییتی مستقیم خطاب به این کاربر نوشت: “دولت یازدهم مصمم به حفظ شبکه های اجتماعی است. مشکل آدرس مذکور برطرف شد”.
دستور فوری رئیس جمهور برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام!