دستور روحانی برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام + تصویر

دستور روحانی برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام + تصویر
فن آوری وارتباطات – ایران نیوز24: حسن روحانی رئیس جمهور در توییتی، از اجرای دستورش برای رفع فیلتر یک سامانه جدید تلگرامی خبر داد.

دستور روحانی برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام + تصویر

فن آوری وارتباطات – ایران نیوز24: حسن روحانی رئیس جمهور در توییتی، از اجرای دستورش برای رفع فیلتر یک سامانه جدید تلگرامی خبر داد.
دستور روحانی برای رفع فیلتر سرویس جدید تلگرام + تصویر