درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی

درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی
فردی که با سرقت گوشی یک زن به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس فتای استان یزد دستگیر شد.

درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی

فردی که با سرقت گوشی یک زن به شبکه اجتماعی “تلگرام” وی دست پیدا کرده بود شناسایی و توسط کارآگاهان پلیس فتای استان یزد دستگیر شد.
درخواست دوستی در تلگرام با گوشی دزدی

فروش بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی