درخواست تلگرامی رییس میراث فرهنگی

درخواست تلگرامی رییس میراث فرهنگی
مسعود سلطانی فر در صفحه تلگرام خود نوشت:در طول دو سال و نیم گذشته موفق شدیم چهار محموله اشیاء تاریخی و فرهنگی ارزشمند متعلق به ملت ایران را که توسط بیگانگان به تاراج رفته بود، با پیگیری های مستمر و موثر حقوقی و سیاسی به کشور برگردانیم و کارنامه دولت تدبیر و امید در این رابطه کارنامه بسیار درخشانی است.با توجه به این موضوع از همه مردم ایران به ویژه هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور تقاضا می کنم چنانچه اطلاعاتی در مورد اشیاء فرهنگی و تاریخی متعلق به ملت ایران که به صورت قاچاق و غیر قانونی خارج شده را دارند …

درخواست تلگرامی رییس میراث فرهنگی

مسعود سلطانی فر در صفحه تلگرام خود نوشت:در طول دو سال و نیم گذشته موفق شدیم چهار محموله اشیاء تاریخی و فرهنگی ارزشمند متعلق به ملت ایران را که توسط بیگانگان به تاراج رفته بود، با پیگیری های مستمر و موثر حقوقی و سیاسی به کشور برگردانیم و کارنامه دولت تدبیر و امید در این رابطه کارنامه بسیار درخشانی است.با توجه به این موضوع از همه مردم ایران به ویژه هموطنان عزیز مقیم خارج از کشور تقاضا می کنم چنانچه اطلاعاتی در مورد اشیاء فرهنگی و تاریخی متعلق به ملت ایران که به صورت قاچاق و غیر قانونی خارج شده را دارند …
درخواست تلگرامی رییس میراث فرهنگی

فروش بک لینک

پرس نیوز